top of page

Benefice Apropa 2021 - Galaktický sněm

Spolupráce s Danielou Grohovou a Apropem

  • celovečerní benefiční akce (spoluautorka)

Třetí rok spolupráce s organizací Apropo, která se stará o lidi s postižením. Pro benefiční večer připravuji dramaturgii. Jedná se vždy o dlouhodobý proces (půl roku), kdy vzniká představení společně s klienty Apropa. Letošní téma bylo galaktický sněm. Do příprav jsme v rámci workshopů zapojili klienty, rodiče klientů, pracovníky, sponzory a studenty místního gymnázia. 

...

Pro benefici jsem zároveň zpracovala grafické podklady. Více v záložce GRAFICKÉ PRÁCE.

...

Foto: Ondřej Vraštil

video z akce

bottom of page